ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%
ติดตามสื่อผลงาน คกก.56 (คลิก)
คำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (คลิก)

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
 
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองน่าน
FB
 
  **ติดตามข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ล่าสุด คลิกที่นี่**
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2016 15:14 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 1102 ครั้ง]
เรียน สมาชิก สสอค.
เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2560

ลงเมื่อวันที่ : 13/10/2016 10:18 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 596 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งเปิดระบบข้อมูลสมาชิกตามปกติ หลังจากปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตั้งแต่ 16 ก.ย.59 เวลา 18.00น.

ลงเมื่อวันที่ : 19/09/2016 14:28 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 304 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศเลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญจากวันที่ 26 ส.ค.59 เป็น 31 ส.ค. 59

ลงเมื่อวันที่ : 22/08/2016 19:03 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 226 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศเลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญจากวันที่ 19 ส.ค.59 เป็น 22 ส.ค. 59

ลงเมื่อวันที่ : 17/08/2016 15:23 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 161 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


28ก.ย.59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.วิชรพยาบาล จำกัด

วันที่ : 04/10/2016 เวลา : 08:52 น.


25ก.ย.59 พบปะสมาชิกข้าราชการครูบำนาญ อ.ปัว

วันที่ : 25/09/2016 เวลา : 11:19 น.


16ก.ย.59 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมครู อ.เมืองน่าน และมุทิตาจิตผู้บริหาร ครู บูคลากรทางการศึกษา

วันที่ : 19/09/2016 เวลา : 15:25 น.


28ส.ค.59 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแล สอ.และ สค.ยูเนี่ยน

วันที่ : 19/09/2016 เวลา : 15:22 น.


26ส.ค.59 ประชุมใหญ่สามัญปี2558 ช.สอ.ครูไทย

วันที่ : 19/09/2016 เวลา : 15:16 น.


30ก.ค.59 พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันที่ : 10/08/2016 เวลา : 13:51 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
 
 
   
s
นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2559 (887)

ปฏิทินสินเชื่อ 2558 จ่ายเงินกู้งวดสุดท้าย (788)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2557  (1176)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2557 (1109)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com